Tribun Logo

سرمقاله نشریه "صائب تبریزی" در تبریزUk3

زلنسکی طیّ هشداری به تجاوزگران روس: هیچ جای آرامی به جز گور نخواهید یافت.

در سرمقالۀ دیروز به این نکته اشاره شده بود که؛« رفته رفته، انزوای سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری و اخلاقی روسیه برای خود روس ها نیز بسیار تلخ و گزنده می شود.» بدیهی است که، حتّی در زیر سایۀ مهیب دیکتاتوری پوتین، وجدان بیدار روسی برعلیه این جنایات علنی تمام قدّ خواهد ایستاد.از این رو "صائب تبریز" در تحلیل های ادواری خود، حساب ملّت روسیه را از پوتین جدا ساخته و در اولین گام عنوان سرمقالۀ خود را « حملۀ پوتین به اوکراین» خوانده بود و پرسشی به این سان مطرح کرده بود:« چرا حملۀ روسیه به اوکراین تلقّی نمی شود؟ به نظر می رسد خرد جمعی سیاستگذاری روسیۀ فعلی مغلوب روح ستیزه جوی پوتین، صاحب کمربندهای متعدد هنرهای رزمی است

اینک، علیرغم بایکوت خبرهای اجتماعی و سیاسی سراسر روسیّه و همچنین در زیر سایۀ گستردۀ تحریم های اعمال شده از سوی بخش اعظمی از جامعۀ جهانی علیه کرملین، دنیا شاهد خروش وجدان بیدار روسی است.

فریاد نه به حملۀ پوتین به مردم بیگناه اوکراین، آنهم تحت سیطرۀ مهیب پلیس و مأمورین اطلاعاتی بیرحم روسیّه فعلی، به مصداق انتحار و به تعبیری قصد دست از جان شستن هر فرد به فریاد آمده تلقی می شود.

یکی از اخبار مهمّ و صدر آژانس های معتبر خبری، اخیراً دال بر دستگیری هزاران شهروند معترض به جنگ اوکراین در روسیه بود. بر اساس گزارش ناظران حقوق بشر در روسیّه، بیش از 4600 نفر از معترضان به جنگ اوکراین توسط نیروهای امنیتی روسیّه دستگیر شده اند. این نهاد ناظر به جریانات حقوق بشر اعلام کرده است که تاکنون بیش از 13000 هزار نفر در رابطه با اعتراضات مردمی بر علیه جنگ اوکراین دستگیر شده اند. طبعاً در معتبرترین بنگاه سخن پراکنی روسیّه یعنی اسپوتنیک فارسی، برای مردم ایران هیچ خبری در این ارتباط منتشر نشده است. امّا در قبال فجایع جاری مشتی اخبار جعلی و بی اساس خوراک این بنگاه ورشکسته به شمار می آید. حتّی اخبار غم انگیزی به مصداق طنز تلخ یا سیاه از این بنگاه سخن پراکنی دقّت صاحب نظران را سخت جلب می کند.

از ابتدای جنگ، اسپوتنیک با انتشار اخباری مبنی بر فرار یا به قصد فرار یا پنهان شدن زلنسکی رئیس جمهور کم نظیر مردمی روسیّه، افکار عمومی را فریب داده است و این نوع شیوۀ توهین به مخاطب را هنوز ادامه می دهد. باری پروپاگاندای حاکم بر رسانه های دولتی روسیّه در این جنگ نابرابر و تجاوزگرانه بیش از پیش رسوا می شود.

 Uk2

امّا طنز تلخ حوادث اخیر این است که پوتین در بارۀ پایان این جنگ خونین مدّعی است که؛ "هر وقت کی یف دست از جنگ بردارد، !!!!!"

پوتین متجاوز که سال هاست اوکراین را هدف قرار داده است و بخش های عظیمی از خاک این کشور مستقل را اشغال کرده است، در تداوم حملات و تجاوزات خود، بی شرمانه چنین ادعای مضحکی را مطرح و اوکراین را آغازگر و ادامه دهندۀ جنگ می خواند.

در سرمقالة پیش اشاره شد که اوکراین دارای تاریخی مستقل و ملتی جدا از روس ها می باشد. این ملّت مورد تجاوز قرار گرفته طی دو قرن اخیر ضربات مهلکی از زمامداران روسی متحمّل شده است از تزار تا بلشویسم و اینک روسیّۀ پوتین. از این رو سینۀ مردم اوکراین پر از نفرت است، نفرت از تجاوز روسی. عوارض وحشتناک حادثۀ شوم چرنوبیل که هنوز باقی است، به تنهائی کفایت می کند تا این ملّت تا ابد از سیاست روسی متنفر بماند.

پوتین و همرأیان تجاوز پیشه اش هرگز تصوّر نمی کردند که، مردم اوکراین به رهبری یک هنرمند صادق و یک کمدین موفّق بتواند چنین ایستادگی بیمانندی را از خود نشان دهد و مورد تمجید جهانیان قرار گیرد. در برابر چشمان حیرت انگیز دنیا، تشدید حملات پوتین، موجب نفرت فزایندۀ رهبری و مردم اوکراین شده است. کافی است که فرازی از توئیت اخیر زلنسکی مرور شود.

زلنسکی طیّ هشداری به تجاوزگران روس گفت: هیچ جای آرامی به جز گور نخواهید یافت. اگر سربازان روسیّه مرتکب جنایت جنگی شوند، سربازان اوکراین آنها را تا گور دنبال خواهند کرد.

مطالب مرتبط