Tribun Logo

چندی پیش داوود دشتبانی یکی از مهره‌های جریان ترک‌ستیزِ اسلامی/ایرانشهری در کلاب‌هاوس با اشاره به فراکسیون نمایندگان ترک مجلس مدعی شد اگر نهادهای امنیتی دخالت نمی‌کردند در آینده‌ای نزدیک یک ترک رییس جمهور ایران می‌شد! چرا جریان اسلامی/ایرانشهری تحمل رییس جمهور شدن یک ترک حتی از نوع حکومتی آن را ندارد؟ چه چیزی موجب ترس فارس‌گرایان از رئیس جمهور شدن یک ترک یا یک غیرفارس در ایران است؟

داود دشتبانی کیست؟ داود دشتبانی در سال ۱۳۶۳ در اردبیل متولد شده است. وی با بورسیه دولتی، دانشجوی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش مطالعات تاریخ قفقاز و آسیای مرکزی) بوده و در کارناکه اجرائی ایشان موارد زیر به چشم می‌خورد:

- مدیر مسئول و سردبیر نشریه پان‌ایرانیستی و آنتی‌ترک وطن یولی

- عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران !

- دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران!

- عضو هیئت موسس و شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی !

- مسئول دفتر و عضو موثر معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی!