Tribun Logo

سلام بر ملت گرانقدر تورک، همان طور که می‌دانید حاکمیت ایران یک حاکمیت دینی مبتنی بر فارسگرایی و دیکتاتوری هست که در آن هویت ملی و زبان ملیت‌ها و اتنیک‌های غیرفارس در حال نابودی و ثروت و منابع زیرزمینی آنها در حال غارت، اقتصاد آنها رو به نیستی، و آزادی‌های صنفی محدود و حقوق زنان انکار شده است.

حرکت ملی آذربایجان جنوبی در دهه‌های اخیر با دموکرات‌ترین روش‌های ممکن برای آزادی ملت تورک آذربایجان از یوغ رژیم فارسگرای آخوندی (بنیادگرای مذهبی) ایران و جهت تحقق خواسته‌های ملی و صنفی، حقوق زنان، حقوق حیوانات، خواسته‌های زیست محیطی و اقتصادی و ورزشی مبارزه کرده و از حقوقمان دفاع می‌کند. در این راه همیشه فعالین ملی‌مان از طرف حاکمیت ایران دستگیر، زندانی و دچار شکنجه شده‌اند‌.

اخیرا هم یوروش مهرعلی بیگلو از نمادهای مقاومت آذربایجان‌مان و ژورنالیست آگاهمان ابراهیم ساوالان و فعالین ارزشمند ملی‌مان محمود اجاقلو، صالح ملا عباسی، پرویز سیابی، اصغر فرجی، مختار ابراهیمی، علی رضازاده، علی رضایی، محمد ملکی و فعالین ملی و زندانیان ترک دیگر همچون سهند نورمحمدزاده، میلاد آرمون، آرمیتا پاویر، پژمان اسلامی، فرزانه و حمید قره‌حسنلو و احمدرضا جلالی از طرف حاکمیت ایران دستگیر و تحت شکنجه‌اند.

من هم به نوبه خود به کمپین آزادی فعالین سیاسی و ملی‌مان می‌پیوندم و آزادی این همفکران و مبارزان سیاسی را خواستارم و خاطرنشان می‌کنم که حمایت از کمپینی که برای آزادی همفکران و دوستان دربندمان شروع شده، مسئله مهمی است و همه را برای پیوستن به این کمپین دعوت می‌کنم.