Tribun Logo

ملت محترم، سلام بر همگی. من ماوی قهرمانی از خطه خداآفرین هستم. من هم به کمپین صدای فعالین‌مان باشیم می‌پیوندم. با در نظر گرفتن روزهای سخت بازداشت‌های چندین باره‌ی پدرم با تمام وجودم درک می‌کنم خانواده‌های زندانیان سیاسی تا چه اندازه به حمایتمان نیاز دارند و تا چه حد تحت فشار هستند.

دلم می‌خواست می‌توانستم برایشان کارهای مفیدتری انجام دهم اما متاسفانه چیزی که در توانمان می‌باشد در همین اندازه است. هم بر عهده تک تک ما است که با پیوستن به این کمپین صدایشان بوده و در کنارشان باشیم.

 تصور می‌کنم در عصر آزادی اندیشه به سر می‌بریم و امیدوارم به زودی این مسئله پذیرفته شود. فعالان ملی‌مان که در پشت میله‌های زندان هستند، برای احقاق حقوق ابتدایی ما زندانی شده‌اند.

شهریار در شعری گفته: کلاه باید برازنده‌ی صاحبش باشد و بالعکس. اکنون هر فعال ملی‌مان که زندانی است آن کلاه را به زیبایی بر سر نهاده و رسالتش را انجام داده ولی امیدوارم بیش از این متحمل خسارت‌های مادی و معنوی نشود.

آزادی تمام فعالین ملی‌مان را خواستارم به امید آینده‌ای پر نور.

صالح ملاعباسی، یوروش مهرعلی بیگلو، ابراهیم ساولان، پرویز سیابی و ...