Tribun Logo

من ابراهیم مهاجر از روستای گوروان، شهر عجب شیر و از بازداشت‌شدگان تظاهرات سال گذشته، با انتشار این ویدیو، حمایت خود را از زندانیان سیاسی آذربایجان اعلام می‌کنم.

ابراهیم ساوالان، یوروش مهرعلی بگلو، محمود اجاقلو، علی رضی‌زاده، اصغر فرجی، علی رضایی، صالح ملاعباسی، میلاد جلیلی و چند فعال اجتماعی، هنرمند، شاعر و نویسنده دیگر این روزها، تنها به جرم حمایت از حقوق مردم آزربایجان، در زندان هستند.

دوستان عزیز ما در ایران با یک سیستم سیاسی توتالیتر و ایدئولوژیک طرف هستیم. بزرگترین حامی رژیم‌های توتالیتر، شهروندان غیر سیاسی هستند. کسانی که در هر وضعیتی مطابق الگوهای حاکمیت ظاهر می‌شوند و به حاکمیت گردن می‌نهند و هیچ اعتراضی ندارند و آنچه این سیستم‌های سیاسی توتالیتر را به زیر می‌کشد، شهروندان سیاسی‌ای هستند که در هر موقعیتی اعتراض خود را ابراز می‌کنند، در مقابل حاکمیت می‌ایستند، نافرمانی می‌کنند و فریاد عصیان سر می‌دهند.

ما حتی در این سیستم توتالیتر لنگ هم به عنوان ملت آذربایجان هیچ منشا اعمال قدرتی نداریم، هیچ جایی برای رساندن صدایمان نداریم و می‌توان گفت یک ملت بدون دولت هستیم.

اما آذربایجان روزهای بدتر از این را هم در تاریخ خود تجربه کرده و بحران‌های بزرگتر از این را هم از سر گذرانده و به حیات اجتماعی خود ادامه داده است.

امیدوارم! این بحران را نیز پشت سر خواهیم گذاشت و از سلطه چنین سیستم توتالیتری رها خواهیم شد و به آزادی راه خواهیم یافت. پاینده باشید.