Tribun Logo

تجربه نشان داده است که اعتراضات به هر شکلی که باشد موثر است. در سال ۹۲، مردم آذربایجان برای دریاچه اورمیه اعتراض خیابانی به راه انداختند و دولت مجبور شد اقدام کند. امروز هم راهی جز اعتراض نمانده است. این آخرین امید مردم برای نجات دریاچه قبل از تشییع جنازه آن است. این اعتراضات برای زبان مادری، سرمایه‌گذاری دولتی و جلوگیری از غارت معادن آذربایجان نیست. مطالبه نجات دریاچه اورمیه، بسیار حیاتی‌تر از این خواستهای ابتدایی و بحق است. این مطالبه حق حیات است. یعنی اولین حق درج شده در بیانیه حقوق بشر. اعتراض برای نجات وطن و انسانی است که تمام حقوق دیگرش با آنها معنا پیدا می کند.

اعتراض حق بدیهی و قانونی مردم است. در اینجا هدف، مطالبه اجرای برنامه ستاد احیای دریاچه اورمیه است. اعتراض مدنی، بدون خشونت و برای جلب توجه دولت برای عمل به برنامه‌ی ستاد.

شخصا، در این چندسال هرگز به خودم اجازه نداده‌ام که کسی را دعوت به اعتراض در جایی کنم که خودم حضور ندارم. هرچند از دوستانی که با اینکار به وظیفه‌ی ملی خود عمل می کنند، تقدیر می کنم، ولی تابحال نتوانسته‌ام خودم را به انجام این کار راضی کنم. اما این به معنای آن نیست که از حق اعتراض مردم دفاع نکنم.

بارها شاهد بوده‌ایم که در بزنگاه های تاریخی، حق اعتراض توسط برخی افراد دانسته و یا ندانسته مورد فرافکنی قرار می گیرد. بارها گفته‌ام و باز تکرار می کنم؛ پاشنه آشیل جنبش ملی آذربایجان، افراد و رسانه‌هایی هستند که خود را در لباس فعالان جای داده‌اند. جنبش آذربایجان، بزرگتر از آن است که بتوان مستقیم جلوی آن ایستاد. اتفاقا، برنامه نهادهای امنیتی استفاده از بزرگی و قدرت جنبش، علیه‌ خود جنبش است. استراتژی آنها، مدیریت جنبش است با مرجعیت سازی و نفوذ در بدنه آن. فرمولش هم ساده است؛ افراد، پیجها، سایتها و انجمنهایی که در شرایط عادی، با طرح مسائل رادیکال سیاسی و یا بحثهایی از زبان و فرهنگ و تاریخ تورکی (نسخه تورکی پانفارسیسم) داستان سرایی میکنند و توجه مردم و فعالین را به خود جلب می کنند تا بتوانند در شرایط بحرانی با طرح مسائل انحرافی، اذهان مردم را به هر چیزی غیر از رژیم تحریف کنند. برای اینکار نیز معمولا از مسائل حساس و یا احساسی همچون مسئله کورد، جریان ایرانشهری، دعوای تورک و فارس و‌..استفاده می کنند.

اکنون که فعالیتهای اولیه برای شکل گیری اعتراضات صورت می گیرد، بدون شک این افراد دوباره دست بکار می شوند تا انجام وظیفه کنند. هوشیار باشیم.

لینک

مطالب مرتبط