Tribun Logo

نمايشگاه  روزهای حقوق بشر سوئد امسال شاهد مطرح شدن فاجعه خشکانیده شدن دریاچه ارومیه بود. بعد از ظهر روز سیزدهم نوامبر سجاد رادمهر (دومان) ، فعال آزربایجانی که به دعوت جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران در غرفه نمایشگاهی حضور داشت، وضعیت دریاچه ارومیه را مورد تحلیل قرار داد:

ابعاد فاجعه: سجاد رادمهر (دومان) در صحبتهای خود که به انگلیسی انجام می شد، با معرفی دریاچه اورمیه، وضعیت اسف بار کنونی و علل آن را بازگو کرد. وی با اشاره به تجربه دریاچه آرال و پیامدهای تلخ آن، مورد دریاچه اورمیه را با توجه به غلظت نمک آن بسیار خطرناکتر توصیف کرد. چرا که علاوه بر سیزده میلیون ساکن اطراف آن، طوفانهای نمک ایجاد شده ساکنین کشورهای همسایه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اولین قیام زیست محیطی در منطقه: سجاد رادمهر (دومان) در ادامه صحبتهای خود به تظاهراتها و اعتراضات مردم آزربایجان در مورد دریاچه اورمیه که به دستگیر شدن صدها نفر از شهروندان آزربایجانی منجر شد، اشاره کرده و آن را نشانه حیاتی بودن مسئله برای ساکنین اطراف دریاچه قلمداد کرد. وی گفت این اولین بار در منطقه خاورمیانه است که قیامی با این وسعت در مورد یک مسئله زیست محیطی اتفاق می افتاد.

هدف جمهوری اسلامی از اهمال در نجات دریاچه: سجاد رادمهر (دومان) در جواب به سوال یکی از حاضرین در این مورد گفت که اگرچه اوایل کار این طور به نظر می رسید که این فاجعه به سبب سو مدیریت و اعمال غیرکارشناسانه رژیم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، اما بعد از دو سال وقوع اعتراضات و فرافکنی مسئولان این شبهه درذهن ساکنین منطقه قوت گرفته است که فاجعه دریاچه اورمیه در ادامه سیاستهای رژیم ایران برای کوچانیدن ساکنین منطقه و اسیمیلاسیون آنها است.


چه می خواهیم: در پایان سجاد رادمهر (دومان) خواستار فشار بین المللی بر رژیم ایران برای رها کردن حداقل سی درصد آب پشت صدها به دریاچه به عنوان راه حل کوتاه مدت و همچنین تشکیل یک کمیته علمی زیر نظر سازمان ملل برای بررسی راههای نجات دریاچه و کمیته ناظر بر اجرای آن را به عنوان راه حل بلندمدت خواستار شد.

 

 

در کنار این جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران طبق اطلاع رسانی قبلی، بعد از ظهر روز سه شنبه سیزده نوامبر، غرفه خود را را به موضوع دریاچه اورمیه اختصاص داد که پخش فیلم و عکسهای مربوط به دریاچه اورمیه و زندانیان سیاسی آزربایجانی و همچنین پخش بروشور دریاچه اورمیه از جمله فعالیتهای انجام شده بود.

علاوه بر موضوع دریاچه اورمیه، درطی دو روز نمایشگاه موضوعات دیگری نیز در غرفه ایران مطرح شد:
آراز فنی در مورد نقض حقوق انسانی در مناطق کوچک و تاثیرهای بزرگ جهانی آن، مهدی هاشمی در مورد حق فرهنگی/ملی عرب زبانان و اعدامهای اخیر در منطقه اهواز و همچنین آقایان نصیر مشکوری درباره موسیقی زیرزمینی مقاومت سخنرانی و اطلاع رسانی کردند. همچنین در رابطه با آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران و لغو حکم اعدام امضا جمع آوری شد.

نمايشگاه حقوق بشر سوئد (فوروم سوئد برای حقوق بشر) یکی از بزرگترین نمايشگاههای حقوق بشر در اروپا است که هر ساله در یکی از شهرهای آن برگزار می شود. نمايشگاه امسال در دو بخش کنفرانس و نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه شهر گوتنبورگ، "سونسکا مئسسان" برگزار شد. در این نمایشگاه که در روزهای دوازدهم و سیزدهم 2012 ترتیب داده شده بود، بیش از هشتاد نهاد سوئدی و بین الملی شرکت کرده بودند.
 

مطالب مرتبط