Tribun Logo

Əziz dostlar!
 
Stockholmda keçirilmiş 21 Azər seminarından 6 ayrı – ayrı video material

1. Seminarından  60 dəyqəlik video reportaj 

2. Prof Rafael Hüseynovun məruzəsi. (38 dyəqə)
3. Prof Tufan Güdüzün məruzəsi. (38 dyəqə)
4. Dr Yunis Leysinin məruzəsi. (34 dyəqə)
5. Duman Radmehrin məruzəsi. (13 dyəqə)
6. Əlirza Ərdəbilinin Tribun məcmuəsinin son dövr fəaliyyətləri haqqında hesabatı və Heydə Bəyatın İsmail Cəmilinin "Təbrizin Sevgi Payı" şeir toplusuna, Ön sözü. (23 dyəqə)