Tribun Logo

"مملکت فسیح المساحت آذربایجان از قافلانکوه تا دربند"Xanliqlar

تیتر فوق از منبع "تاریخ ذولقرنین" به سال 1835 است یعنی 83 سال مقدم بر سال 1918.

توضیح از علی‌رضا اردبیلی:  جعل تاریخ و ربط دادن حقوق بشر، حقوق جمعی و فردی انسانها و امنیت همسایگان و کشورهای همسایه به تاریخ جعلی در حالی بشدت در جنوب و شمال آراز بر علیه آذربایجان جریان دارد که بفرض واقعی بودن همه مدعیات (کذ فی الاصل) تاریخی مطرح هم، کسی نه حق انکار هویت امروزی و خواسته‌های حقوق بشری ترکان آذربایجانی و غیرآذربایجانی شهروند ایران را دارد و نه پاکسازی اتنیکی یک میلیون انسان در شمال آراز یا دیگر جنایات جنگی و هر اقدام ضد انسانی دیگری از سوی جانیان ارمنستانی، میتواند به اتکا به این یا آن مدعای خود ساخته را توجیح کند.

در طی دو هفته اخیر در یک شبکه اجتماعی روسی زبان، بحثهای مفصلی بود که در یک طرف آن ناسیونالیستهای ارمنی، ادعا داشتند که شهر ایروان یک شهر تاریخی ارمنی بوده است و اساسا این شهر از سوی حضرت نوح بنیان گذاشته شده است(!) و حضرت نوح ارمنی بوده است و جرج شاردن سیاح معروف فرانسوی هم همین مسئله را تأیید کرده است. جمله‌ای که به کرات، از زبان جرج شاردن نقل می‌شد، تقریبا مشابه  جمله زیر بود:

"اهالی ارمنستان قدیمترین مردم  دنیا هستند و ایروان نیز قدیمترین شهر دنیا. حضرت نوح و افراد خانواده‌اش پیش از حادثۀ توفان در محلّی که این شھر بنا شده زندگی میکرده‌اند. بعد از توفان نیز وقتی که از کوه فرودآمدند در ھمینجا مسکن گزیدند."

مطلب فوق و ادعای دیگر ارامنه مبنی ظهور آذربایجان در شمال آراز، برای اولین بار در سال 1918 را میتوان در همه تولیدات تبلیغاتی و "علمی" دولتی ارمنستان و محافل ناسیونالیست ارمنی در سرتاسر جهان خواند و شنید.اگر در امانتداری مترجم فارسی سفرنامه شاردن، تردیدی نکنیم، وی حرفهای زیر را در این موضوع نوشته است:"ارمنیھا میگویند مردم ایروان قدیمترین مردم روزگارند. آنان بر این اعتقادند حضرت نوح و افراد خانوادهاش پیش از حادثۀ توفان در محلّی که این شھر بنا شده زندگی میکرده‌اند. بعد از توفان نیز وقتی که از کوه فرودآمدند در ھمینجا مسکن گزیدند. با وجود این اھل دانش آگاھند که زبان ارمنی زبانی قدیمی نیست و بیش از ششصد یا ھفتصد سال سابقه ندارد. در کتابھای تاریخی ایران دربارۀ ھویت و سابقۀ تاریخی ایروان مطلب شایان توجه وجود ندارد. در این شھر و پیرامن آن ھیچ نوع آثار تاریخی نیست، و من بر این باورم که پیش از ظھور و تسلط اسلام، شھر ایروان به طور کلی وجود نداشته است." (ترجمه اقبال یغمایی، نسخه الکترونیکی موجود در اینترنت، ص 279، تأکید از من. ع. ا.)بخش دوم این ادعا یعنی "آذربایجان" نبودن جمهوری آذربایجان و نبود هیچ سندی قبل از 1918 که نام آن سرزمین را "آذربایجان" بنامد، همان تز آریایی ایرانشهری قدیمی است که در ایران برای ما آشناست و روسها هم در تولید و تبلیغ این تز، بسیار فعال بوده‌اند. برای رد این تز، کافی است که تنها و تنها و تنها یک سند  به تاریخی قبل  از 1918 ارائه شود. برای اینکار یعنی ابطال تز روسی، فارسی و ارمنی تکرار مبنی بر "آذربایجان"نبودن سرزمینهای شمال رود آراز، نه یک بلکه دهها و دهها سند وجود دارد و هزاران بار هم در قالب مقالات علمی و کتب تاریخی قدیم و جدید ارائه شده اند. اما جهاد ترک ستیزانه محافل ناسیولیست منطقه، میانه خوبی با سند و مدرک ندارد. در زیر نقل قول‌ها و لیست منابع قبل از 1918 و برخی منابع غیرآذربایجانی بعداز آن تاریخ، جمع‌آوری شده است. (پایان توضیح)

به علت کثرت تصاویر، کل مطلب بصورت فایل پی دی اف از طریق لینک زیر ارائه میشود

https://app.box.com/s/69z4sspb77d6okjuaizou5gtywnxquzu

مطالب مرتبط