نژاد

اسطوره هند و اروپائيستي چون ايدئولوژي و علم
 اثر محقق سوئدي بنام استفان آرويدسون
از علي رضا اردبيلي
(عكسها از چپ به راست: استفان آرويدسون، روي جلد چاپ سوئدي و روي جلد ترجمه انگليسي كتاب از سوي انتشارات دانشگاه شيكاگو)
 Ariska idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap. 2000. ISBN 91-7139-495-8
توضيحي از انتشارات دانشگاه شيكاگو در مورد اين اثر و نويسنده آن
The University of Chicago Press
Aryan Idols: Indo-European Mythology as Ideology and Science
Translated by Sonia Wichmann
Stefan Arvidsson is assistant professor at the University of Halmstad and a researcher at the University of Lund. Sonia Wichmann received a Ph.D. from the Department of Scandinavian at the University of California, Berkeley.
Critically examining the discourse of Indo-European scholarship over the past two hundred years, Aryan Idols demonstrates how the interconnected concepts of “Indo-European” and “Aryan” as ethnic categories have been shaped by, and used for, various ideologies.

Stefan Arvidsson traces the evolution of the Aryan idea through the nineteenth century—from its roots in Bible-based classifications and William Jones’s discovery of commonalities among Sanskrit, Latin, and Greek to its use by scholars in fields such as archaeology, anthropology, folklore, comparative religion, and history. Along the way, Arvidsson maps out the changing ways in which Aryans were imagined and relates such shifts to social, historical, and political processes. Considering the developments of the twentieth century, Arvidsson focuses on the adoption of Indo-European scholarship (or pseudoscholarship) by the Nazis and by Fascist Catholics.

 

A wide-ranging discussion of the intellectual history of the past two centuries, Aryan Idols links the pervasive idea of the Indo-European people to major scientific, philosophical, and political developments of the times, while raising important questions about the nature of scholarship as well

 

 

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي