دموكراسي

هرکس که در ایران زندگی کرده و به مسائل ایران واقف باشد، ایرانی باشد و یا نباشد خوب میداند که سپاه پاسداران ستون فقرات جمهوری اسلامی ایران است.Sipah


سپاه پاسداران که عمرش تقریبا به اندازه عمر خود نظام ج.ا.ایران است، علاوه بر اینکه قدرت اول نظامی ایران است، همچنین قدرت اول سیاسی، اقتصادی ایران نیز هست. کمتر نهاد، وزارتخانه، مسجد و یا اداره ای است که سپاه در آنجا حضور مستقم و یا غیر مستقیم نداشته باشد. در یک کلام سپاه پاسداران یعنی ستون فقرات و بازوی قدرتمند نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... جمهوری اسلامی ایران. 


اخیرا دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در ردیف گروههای تروریستی همچون پ.ک.ک و طالبان قرار داده است. سال قبل نیز دولت ترامپ از برجام خارج شده بود و معاملات نفتی ایران را به هشت کشور محدود نموده بود که در روزهای اخیر معافیت این هشت کشور نیز لغو گردید. پس از تحریم نفتی ایران تقریبا هیچ کشور اروپایی از ایران نفت نخریده اند و تمامی شرکت های اروپایی از ایران خارج شده اند. مقامات دولت ترامپ بارها هشدار داده اند که مسئولین دولت ایران میبایست باید در رفتارشان تغییر کنند، در غیر اینصورت فشارها بر دولت ج.ا.ایران نیز تشدید خواهد شد. چیزی که عملا تاکنون ما در رفتارهای مسئولین ایرانی شاهد آن نیستیم.

 


البته در سیاست همه چیز ممکن است. ایران میتواند نرمش قهرمانانه از خود نشان دهد و یا جام زهر را بنوشد و جهت بقای بیشتر با آمریکا به تفاهم برسند. 


اما آنچه در این بین بیشتر جلب توجه نمود، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا بود. سپاه پاسدارانی که پیشتر گفتم در همه جای ایران حضور دارد. البته به غیر از ایران در مناطق پرآشوب خاورمیانه و برخی مناطق دیگر جهان نیز حضور عملی و مخرب نیز دارد. 


در کشور کثیر الملل ایران کادر سپاه پاسداران متشکل از تمامی مردم فارغ از نژاد و ملیت آنها میباشد. ترکها، بویژه ترکان آزربایجان نیز حضوری موثر درسپاه پاسداران دارند. البته این حضور بیشتر در سطح میانی و پایین تر است. چرا که در سطوح بالایی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ندرت شاهد حضور ترکها و یا سایر ملیتهای غیر فارس هستیم.


حرکت ملی آزربایجان به عنوان تاثیرگذارترین حرکت سیاسی در آزربایجان جنوبی چه در ایران و چه در خاورمیانه و جهان به عنوان حرکتی مترقی، مردمی و مدنی شناخته شده است. این حرکت همچون سایر حرکتهای مرکزگریز باید برای دوران پسا جمهوری اسلامی برنامه داشته باشد. حرکت ملی آزربایجان از تصمیم دولت آمریکا در خصوص تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران استقبال نموده است؛ چرا که مردم تورک به مانند سایر مردم ایران صدمات و لطمات زیادی از سپاه پاسداران متحمل شده اند. 


از سوی دیگر یکی از مسائل و مشکلاتی که جامعه آزربایجان با آن مواجه خواهند شد، نیروهای عضو سپاه پاسداران خواهد بود. ما در آزربایجان، به تعداد قابل توجهی خانواده داریم که یک و یا چند نفر از اعضائ خانواده و یا بستگانشان عضو سپاه پاسداران بوده و یا هستند. ممکن است حتی در سالهای اخیر برخی از این افراد از سر ناچاری و یا بیکاری به سپاه و یا سایر نهادی امنیتی رژیم پیوسته باشند. اما این سخن به معنای تبرئه آنان نیست. چرا که بسیارند جوانانی که بیکارند اما حاضر به این نیستند در یکی ار ارگانهای نظامی و یا امنیتی رژیم عضو شوند. البته حساب مزدوران، ظالمین و قاتلین رژیم که به هر دلیل برای خدمت به دولت ج.ا.ایران بر علیه مردم بوده اند جداست و در فردای این رژیم ضد بشری دادگاههای صالحه در این خصوص تصمیم گیری خواهند گرفت.


به نظر راقم، چه فعالین و گروههای سیاسی حرکت ملی آزربایجان و چه خانواده های آزربایجانی از هم اکنون باید به افرادی که عضو سپاه پاسداران و یا نیروهای امنیتی رژیم ج.ا.ایران هستند را تشویق کنند تا به صورت داوطلبانه از آنها جدا شده و به خیل مردم بپیوندند. 


۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸