آنا ديلي
زبان ترکی یکی از زبانهای عرصه تکنولوژی اروپا گردید
سازمان تحقیقات علمی و تکنولوژیک ترکیه گام وسیعی را برای گسترش زبان ترکی به عنوان یک زبان مسلط و بین المللی در سطح جهان و قاره اروپا برمی دارد ۱۵ رأی مثبت از مجموع ۱۵ رأی مورد تأیید قرار گرفت. پروژه

جمهوری اسلامی و زبان های غير فارسی در ایران
برنامه رادیو فردا, بهروز کارونی در مصاحبه با علي رضا اردبيلي، رضا حسين بر و ديگران. تصوير از سايت راديو فردا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، در سال ۱۹۹۹ ميلادی، روز ۲۱ فوريه، دوم اسفند، را

حسین صرافی:دو روز پس از آن که محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش وجود 5 میلیون کودک مردودی را تکذیب کرد و با این سخنان قصد داشت تا صورت مسئله، ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در کنترل بحران مردودی،

شايد کمتر آذربايجاني در ايران بوده باشد که با اين سوال سخت روبرو نشده و به دنبال پاسخ اين معماي عجيب نبوده باشد؛ که چرا بزرگترين دانشمندان، متفکران، عارفان و شاعران ايران بعد از اسلام که بسياري از