راسیسم
کرمهای کرمان و کرم خوردگی ایران!
  فرزاد صمدلي تابستان سال 2000 به عنوان خبرنگار شبکه خبر، همراه با جمعی دیگر از خبرنگاران، جهت پوشش خبری سفر آقای سید محمد خاتمی رییس جمهوری وقت ایران به ژاپن، در توکیو بودم. در آن سال آقای

كانون دومكراسي آذربايجان: دیروز و در جریان مسابقه فوتبال بین تراختور و مس کرمان بیشتر از ده هزار تماشاچی در روز روشن و با وقاحتی بی سابقه شعار میدادند : ترک خر - نرک خر - ترک خر. صدای نعره های نفرت

اينجا خاك ماست! اينجا وطن ماست! ما شما را ميبريم باور نميكنيد منتظر باشيد!
  حجت الاسلام عبدالعزيز عظيمي قديم   در ادبيات محاوره اي گويند مردي از راهي ميگذشت و دو تن ديگر را ديد كه يكي در حال جان دادن است و ديگري بر بالين او نشسته  و اشك ميريزد پرسيد چه شده

توضيح و تعذر از سوي تريبون: با عرض معذرت از نويسنده اصلي اين مقاله و بيش از هزار نفري كه طي ساعات اوليه انتشار اين مطلب در سايت، بيننده  آن بوده اند، به اطلاع ميرسانيم كه  مؤلف آن آقاي