تجربه جهانی‌
ترجمه: صدیقه عدالتی ما می آییم! ما می آییم! ما به قدرت خواهیم رسید. برای دفاع از حقوق فقرا، لگدمال شدگان، کارگران و بازنشستگان  می آییم. ما صاحب تاریخ با عظمتی خواهیم شد که به ما سپرده شده و آن

  حبیب پرزین توضيح از تريبون: بحث امكان پا گرفتن دموكراسي پارلماني ليبرال در يك جامعه با اهالي مسلمان، هر چند بسيار قديمي است اما با تحولات دهه اخير جمهوري تركيه و شكل گرفتن اميدواريهاي جديد اوج

آیا بحران ملی- قومی در اسپانیا برای ما آموزه‌ای ندارد؟
سعيد شرويني: در اسپانیا نوعی از بحران دادگاه قانون اساسی حاکم شده است. علت هم برمی‌گردد به وضعیت خودمختاری ایالت کاتالون. محافظه‌کاران اسپانیا که درحزب مردم این کشور متشکل هستند و کم و بیش نگاه مثبتی

 سعيد شرويني: توضيح از تريبون: براي آشنايي بينندگان اين سايت با سابقه روابط تنش آميز كاتالانها با نيروهاي دست راستي اسپانيا، مقاله زير عليرغم قديمي بودن آن در اينجا منتشر ميشود)در همه‌پرسی ديروز (