مبارزه جاري

رهبر عالی ایران؛ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی های  اخیرشان  که در خصوص اعتراضات و شعارهای مبتنی بر  تغییر اساسی در نظامRegime Change بوده است، اینچنین بیان داشته و بنوعی اتمام حجّت کرده اند:

‌‌‌« همه ما ایرانیها اعم از شیعه و سنی ، همه اقوام از ، کرد ،عرب، لر ، تر‌ک ، بلوچ ، ترکمن ، بختیاری ، و....گرفته  تا همه جریانات سیاسی اصولگرا ، اصلاح طلب و....باید هوشیار باشیم

جایگزینی برای نظام جمهوری اسلامی فعلی وجود نخواهد داشت. اگر خدای ناکرده این نظام جمهوری اسلامی فعلی سرنگون شود ، فکر نکنید زمان قبل از انقلاب مثل دوران پهلوی شکل می گیرد. نخیر . این تفکر کاملا" غلط و اشتباه است

امریکا و انگلیس پشت دستشان را داغ کرده اند که بخواهند حکومتی مانند پهلوی را دوباره بر سر ما ایرانیها بگذارند!!!. پس جایگزین این نظام جمهوری اسلامی اگر خدای نکرده سرنگون شود چیست!؟

جوابش را آمریکایی ها از زبان سگ هارشان داعش بیان کرده اند ، حمام خون ، قتل عام سراسری ، فاجعه انسانی ، نسل کشی ایرانیان چه شیعه و یا اهل تسنن و... آنهم بصورتی بسیار بدتر از میانمار!!!

لذا آنهایی که فکر می کنند با از میان بردن جمهوری اسلامی همه چیز عالی میشود، سخت در اشتباهند. اینها از گرگهای در کمین نشسته مردم ایران یا مطلع نیستند یا خود را به خواب زده اند یا خدای ناکرده با آنها هم مسلک شده اند. آخر و عاقبت نظام جمهوری اسلامی چیزی بسیار بدتر از سوریه و عراق فعلی خواهد بود. حالا سوریه و عراق کسی مانند ایران را داشت بفریادش برسد، اگر ما غارت شویم ، اگر به ما شبیخون بزنند خدا میداند چه خواهد شد. فقط همین را بدانید که کار به جاهایی می رسد که حسرت این ایام را خواهیم خورد. باید دست خانواده ات را بگیری و فراری کوه و بیابان بشویم.

ای مردم ایران، قدر این امنیت را بدانید و همه مشکلات را با جان و دل تحمل کنید ، من بارها و مکررا" متذکر شده ام در انتخابات دقت کامل بفرمائید ، ‌کسی را به داخل مجلس و دولت بفرستید که زجر کشیده و از طبقه محرومین باشد، آنگاه مشکلات کشور حل خواهد شد در انتخاب خود تعصب به خرج ندهید. سوا از تعصبات به هر جناحی چه اصلاح طلب یا اصولگرا به تفکر و افراد انقلابی و البته متعهد و متخصص رأی دهید تا به آرمانهای انقلاب دست یابیم و مشکلات معیشتی مردم ان شاء الله مرتفع گردد. آشوب و اغتشاشات مایه خوشحالی دشمن است. خیلی دقت کنید».

در این خصوص باید گفت؛ این خانه از پای بست ویران است، و با این حال، چون آمریکا و انگلیس سوابق سیاسی سیاه و مجرمانه ای در این منطقه و کشور داشته اند، نباید تغییر اساسی بدهیم؟!!!  چون آمریکا و انگلیس ما را بخاک و خون می کشند و ما را نابود می کنند؟؟؟؟ با چنین منظر و نگاهی، هیچ منجی هم نباید به این منطقه بیاید و ظهور کند، چون، چه بزرگ منجی موعود اسلام، چه منجی یهود و عیسویان و حتی منجی بودایی و زرتشتی بنا بر نوشته های در دسترس از ازمنه قدیم، قرار است در این منطقه و حوالی ظاهر شوند. همه هم با امید به تحول قطعی میایند. و باور دارند که وضع بد قابل تغییر هست. انقلابهای صده های اخیر دنیا هم با امید بهبود وضع و تغییر انجام شدند، خطاهایی هم داشتند و گاهاً زیاد؛ بعضیها مثل انقلاب 1917 میلادی روسیه که انقلاب کمونیستی بود، چه در اقتصاد، چه در حقوق اساسی انسانها و ...،  به تغییر وضع جالب و خوشایندی نرسید و در آخر هم فروپاشید. و در بعضی موارد  نظیر انقلاب فرانسه در قرن هجده، اگر چه نیروهای انقلابی، خشونت های غیرانسانی را در مورد نیروهای نظام سابق مرتکب شدند، امّا بتدریج روندهای حکومتی و انسانی و اقتصادی رو به اصلاح و بهبود رفتند. البته درعموم این کشورها در دهه های اخیر و بخصوص حال حاضر؛ فساد جنسی در کنار عُریانی بدن و فروپاشی نظام خانواده و ازدواج سالم، در کنار اقتصاد ربوی بخصوص از معضلات جدّی هستند که مسأله اش متفاوت است. امّا در هر صورت امید به تغییر انسانها و کشورها  و بهبود وضع وجود دارد. آمریکا و انگلیس هم قابل تغییرند.

 برای انسانهای با ذات بد و لقمه حرام خورده، سخت است از تغییر مثبت حرف بزنیم. امّا در کلّ می توان وضعیّت را تغییر داد و قابلیّت تغییر برای همه هست. انسان است که می تواند از وضعیّت بی ایمان، به ایمان برسد و خدا به همه ایمان آوردندگان براه خدا و خیر، سلام می دهد. خدا در بزرگترین و آخرین و کاملترین کتابش به بندگانش یعنی قران، در سوره صافات در 4 مورد بطور خاص به تعدادی از بزرگترین رسولان و خاصّان درگاهش سلام – سلام بدون کلمات اضافه، ربط و عطف - می دهد. و سلام آخر را با « واو » به همه رسولان خود می دهد. و چنین سلامی را در سوره نمل هم دوباره به برگزیدگانش می دهد و یکبار هم در سوره مریم بصورت اشاره به یحیی از چنین سلامی – همراه واو – استفاده می کند و در یکمورد هم  در سوره هود با حرف اضافه « ب»  به نوح سلامی در معنی سلامتی و ایمنی میدهد. اما یکجا در سوره انعام، بهمه مؤمنان به رسول و کتابش، سلام می دهد (سلامی از نوع سلام خاص در سوره صافّات به بندگان خاصّ و برگزیده اش که با «عَلیَ» همراه است و در اینجا جمع بسته شده و بصورت « علیکم» بیان می شود). و دقیقاً در همین جا، از واجب کردن صفت رحمت بر نفسش سخن می گوید و قابلیّت اصلاح و تغییر جاهلان را بیان می کند و می گوید که بعد از جهل شان با توبه و اصلاح عمل شان، خدا به آنها غفور و رحیم است. و این یعنی کرامت و فضیلت دادن بر انسانها و حتّی خطاکاران شان بعد از توبه و اصلاح عملشان؛

 قران؛ انعام/۵۴:  « و اذا جاءک الّذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلامٌ علیکم کتب ربّکم علی نفسه الرحمه انّه من عمل منکم سوءاً بجهلهٍ ثمّ تاب من بعده و اصلح فأنّه غفور رحیم » . وقتی انسان جاهل می تواند تغییر کند، پس کشور با سیاست جاهلانه و بد هم می تواند تغییر کند. یعنی تغییر انسانها، تغییر کشورها را هم موجب می شود . روش خدا به جاهلان بعد از توبه شان، رحمت و غفران و رحیم بودن است. می گوید بر نفس خود رحمت را فرض و واجب کرده است. احتیاط شرط عقل هست، امّا باید بدانیم که می توانیم، تغییر بوجود بیاوریم.

ياشيل غفاري: ایران، تغییر، انگلیس و آمریکا   

 

رهبر عالی ایران؛ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی های  اخیرشان  که در خصوص اعتراضات و شعارهای مبتنی بر  تغییر اساسی در نظام بوده است، اینچنین بیان داشته و بنوعی اتمام حجّت کرده اند: 

‌‌‌« همه ما ایرانیها اعم از شیعه و سنی ، همه اقوام از ، کرد ،عرب، لر ، تر‌ک ، بلوچ ، ترکمن ، بختیاری ، و....گرفته تا همه جریانات سیاسی اصولگرا ، اصلاح طلب و....باید هوشیار باشیم

جایگزینی برای نظام جمهوری اسلامی فعلی وجود نخواهد داشت. اگر خدای ناکرده این نظام جمهوری اسلامی فعلی سرنگون شود ، فکر نکنید زمان قبل از انقلاب مثل دوران پهلوی شکل می گیرد. نخیر . این تفکر کاملا" غلط و اشتباه است

امریکا و انگلیس پشت دستشان را داغ کرده اند که بخواهند حکومتی مانند پهلوی را دوباره بر سر ما ایرانیها بگذارند!!!. پس جایگزین این نظام جمهوری اسلامی اگر خدای نکرده سرنگون شود چیست!؟

جوابش را آمریکایی ها از زبان سگ هارشان داعش بیان کرده اند ، حمام خون ، قتل عام سراسری ، فاجعه انسانی ، نسل کشی ایرانیان چه شیعه و یا اهل تسنن و... آنهم بصورتی بسیار بدتر از میانمار!!!

لذا آنهایی که فکر می کنند با از میان بردن جمهوری اسلامی همه چیز عالی میشود، سخت در اشتباهند. اینها از گرگهای در کمین نشسته مردم ایران یا مطلع نیستند یا خود را به خواب زده اند یا خدای ناکرده با آنها هم مسلک شده اند. آخر و عاقبت نظام جمهوری اسلامی چیزی بسیار بدتر از سوریه و عراق فعلی خواهد بود. حالا سوریه و عراق کسی مانند ایران را داشت بفریادش برسد، اگر ما غارت شویم ، اگر به ما شبیخون بزنند خدا میداند چه خواهد شد. فقط همین را بدانید که کار به جاهایی می رسد که حسرت این ایام را خواهیم خورد. باید دست خانواده ات را بگیری و فراری کوه و بیابان بشویم.

ای مردم ایران، قدر این امنیت را بدانید و همه مشکلات را با جان و دل تحمل کنید ، من بارها و مکررا" متذکر شده ام در انتخابات دقت کامل بفرمائید ، ‌کسی را به داخل مجلس و دولت بفرستید که زجر کشیده و از طبقه محرومین باشد، آنگاه مشکلات کشور حل خواهد شد در انتخاب خود تعصب به خرج ندهید. سوا از تعصبات به هر جناحی چه اصلاح طلب یا اصولگرا به تفکر و افراد انقلابی و البته متعهد و متخصص رأی دهید تا به آرمانهای انقلاب دست یابیم و مشکلات معیشتی مردم ان شاء الله مرتفع گردد. آشوب و اغتشاشات مایه خوشحالی دشمن است. خیلی دقت کنید».

در این خصوص باید گفت؛ این خانه از پای بست ویران است، و با این حال، چون آمریکا و انگلیس سوابق سیاسی سیاه و مجرمانه ای در این منطقه و کشور داشته اند، نباید تغییر اساسی بدهیم؟!!! چون آمریکا و انگلیس ما را بخاک و خون می کشند و ما را نابود می کنند؟؟؟؟ با چنین منظر و نگاهی، هیچ منجی هم نباید به این منطقه بیاید و ظهور کند، چون، چه بزرگ منجی موعود اسلام، چه منجی یهود و عیسویان و حتی منجی بودایی و زرتشتی بنا بر نوشته های در دسترس از ازمنه قدیم، قرار است در این منطقه و حوالی ظاهر شوند. همه هم با امید به تحول قطعی میایند. و باور دارند که وضع بد قابل تغییر هست. انقلابهای صده های اخیر دنیا هم با امید بهبود وضع و تغییر انجام شدند، خطاهایی هم داشتند و گاهاً زیاد؛ بعضیها مثل انقلاب 1917 میلادی روسیه که انقلاب کمونیستی بود، چه در اقتصاد، چه در حقوق اساسی انسانها و ...، به تغییر وضع جالب و خوشایندی نرسید و در آخر هم فروپاشید. و در بعضی موارد  نظیر انقلاب فرانسه در قرن هجده، اگر چه نیروهای انقلابی، خشونت های غیرانسانی را در مورد نیروهای نظام سابق مرتکب شدند، امّا بتدریج روندهای حکومتی و انسانی و اقتصادی رو به اصلاح و بهبود رفتند. البته درعموم این کشورها در دهه های اخیر و بخصوص حال حاضر؛ فساد جنسی در کنار عُریانی بدن و فروپاشی نظام خانواده و ازدواج سالم، در کنار اقتصاد ربوی بخصوص از معضلات جدّی هستند که مسأله اش متفاوت است. امّا در هر صورت امید به تغییر انسانها و کشورها و بهبود وضع وجود دارد. آمریکا و انگلیس هم قابل تغییرند.

برای انسانهای با ذات بد و لقمه حرام خورده، سخت است از تغییر مثبت حرف بزنیم. امّا در کلّ می توان وضعیّت را تغییر داد و قابلیّت تغییر برای همه هست. انسان است که می تواند از وضعیّت بی ایمان، به ایمان برسد و خدا به همه ایمان آوردندگان براه خدا و خیر، سلام می دهد. خدا در بزرگترین و آخرین و کاملترین کتابش به بندگانش یعنی قران، در سوره صافات در 4 مورد بطور خاص به تعدادی از بزرگترین رسولان و خاصّان درگاهش سلام – سلام بدون کلمات اضافه، ربط و عطف - می دهد. و سلام آخر را با « واو » به همه رسولان خود می دهد. و چنین سلامی را در سوره نمل هم دوباره به برگزیدگانش می دهد و یکبار هم در سوره مریم بصورت اشاره به یحیی از چنین سلامی – همراه واو – استفاده می کند و در یکمورد هم در سوره هود با حرف اضافه « ب»  به نوح سلامی در معنی سلامتی و ایمنی میدهد. اما یکجا در سوره انعام، بهمه مؤمنان به رسول و کتابش، سلام می دهد (سلامی از نوع سلام خاص در سوره صافّات به بندگان خاصّ و برگزیده اش که با «عَلیَ» همراه است و در اینجا جمع بسته شده و بصورت « علیکم» بیان می شود). و دقیقاً در همین جا، از واجب کردن صفت رحمت بر نفسش سخن می گوید و قابلیّت اصلاح و تغییر جاهلان را بیان می کند و می گوید که بعد از جهل شان با توبه و اصلاح عمل شان، خدا به آنها غفور و رحیم است. و این یعنی کرامت و فضیلت دادن بر انسانها و حتّی خطاکاران شان بعد از توبه و اصلاح عملشان؛

قران؛ انعام/۵۴: « و اذا جاءک الّذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلامٌ علیکم کتب ربّکم علی نفسه الرحمه انّه من عمل منکم سوءاً بجهلهٍ ثمّ تاب من بعده و اصلح فأنّه غفور رحیم » . وقتی انسان جاهل می تواند تغییر کند، پس کشور با سیاست جاهلانه و بد هم می تواند تغییر کند. یعنی تغییر انسانها، تغییر کشورها را هم موجب می شود . روش خدا به جاهلان بعد از توبه شان، رحمت و غفران و رحیم بودن است. می گوید بر نفس خود رحمت را فرض و واجب کرده است. احتیاط شرط عقل هست، امّا باید بدانیم که می توانیم، تغییر بوجود بیاوریم.