حقوق بشر

متن سخنرانی هماهنگ کننده مدافعان حقوق بشر اتنیکهای ایرانJale 5
متن سخنرانی ژاله تبریزی هماهنگ کننده مدافعان حقوق بشر اتنیکهای ایران در344مین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد
خانمها ، آقایان
موضوع سخنرانی من سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیتهای اتنیکی می باشد.
 احترام به حقوق اقليت‌ها دراسناد بين‌المللي مختلف به آن پرداخته شده است: يكي ازجهت رعايت حقوق انساني آنان وعدم تبعيض دربرخورداري ازحقوق وآزادي‌هاي اساسي وديگري حق داشتن وحفظ هويت ملي، قومي، زباني ومذهبي خود.
بسياري ازاسناد بين‌المللي را دولت اسلامی ایران هم امضا کرده است که رعایت نمی کند.
در9 مین فوروم حقوق اقلیتهای قومی که درماه نوامبر 20166 ، درمقر سازمان ملل در ژنو برگزارشد جمهوری اسلامی ایران دوکتابچه با تیتر «اقدامات انجام گرفته درباره خواسته های گروه های اتنیکی، مذهبی وسکت ها» توزیع کرد. البته این کتابچه ها به لحاظ سیاسی استفاده خارج از کشور را دارد وبعید است که داخل ایران در دسترس مردم قرار بگیرد.


 دراین کتاب جمهوری اسلامی ایران می نویسد: اقلیتهای قومی ازجمله ترکها، عربها، کردها بلوچها، ترکمنها و.. که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدهند، به هیچ وجه شبیه به اقلیتهای قومی که درکشورهای دیگر وجود دارد نمی باشند. ودرایران همه ملتها بدون هیچ تبعیضی ازحقوق برابر ومساوی برخوردارند ویاد آوری می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به این اقلیتهای قومی و مذهبی دارد. وازطرف دیگر درهمین کتابچه درصفحه چهار اعتراف به نا مفهوم بودن موضوع اقلیتهای قومی درقانون اساشی ایران را دارد.
به اصل 199 قانو ن اساسی اشاره میشود دراین کتاب که همه مردم ایران وحتی گروههای ائتنیک که ازهر نژاد وزبان و.. باشند هیچگونه تبعیضی وجود ندارد وهمه دربرابر قانون برابر هستند، اصل 20 قانون اساسی به برابری حقوق زنان با مردان و.. اشاره دارد
اصل 155 قانون اساسی برای تحصیل به زبان مادری هم اختصاص داده شده که ملتهای غیرفارس نه تنها آزاد هستند زبان مادریشان را داشته باشند حتی میتوانند مطبوعات خودشان را هم داشته باشند.
 نماینده حقوق بشر ایرا ن ضمن ایراد سخنرانی دراین فوروم با صراحت تمام اعتراف کرد که درایران قومها دراقلیت نیستند بلکه اکثریت مردمان ایران را تشکیل میدهند. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی ایران قبول میکند که نمی توان وجود این ملتها را درایران انکار کرد وحقوقشان را نادیده گرفت.
خانمها، آقایان جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت 388 سال هنوز قادر به اجرای قوانین درج شده درقانون اساسی را یعنی حقوق پایه ای، بلوچها ، ترکها، عربها، کردها، ترکمنها وغیره نبوده وتا به امروز نتوانسته اجرا کند. هیج کدام از اصول و مواد قانون اساسی نوشته شده به اجرا درنیامده است واگر بوده درست انجام نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران تا به امروز کسانیکه در آذربایجان و یا مناطق دیگر خواهان اجرای ماده 15 قاون اساسی یعنی تحصیل بز بان مادری در کنار زبان رسمی بوده اند رابه سالها زندان و شکنجه محکوم کرده است. چه کسانی مانع اجرای این اصل و قواننن میشوند.
اکبر آزاد محقق و روزنامه نگاربه ده سال حبس ودوسال تبعید به ایلام -علیرضا فرشی به 155 سال حبس ودوسال تبعید به خوزستان - بهنام شیخی به ده سال حبس ودوسال تبعید به خوزستان وحمید منافی به 10 سال حبس و دوسال تبعید به لرستان به جرم برگزاری مراسم روز بین المللی زبان مادری در سال 2014
 مرتضی مراد پور، سیامک میرزائی ، حبیب ساسانیان که جرمشان شاعر بودن و یا به نوشتن و خواندن به زبان مادریشان بوده محکوم شده اند و خطری برای امنیت جمهوری اسلامی. محسوب میشوند.
ما ملتهای غیر فارس همواره  برای خواسته های حقوقی وقانونی خودبه تجزیه طلبی متهم میشویم. برای دفاع ازمحیط زیستمان تجریه طلب نامیده میشویم وخلاصه اینکه همه خواسته های قانونی و برحق ما واعتراض به تبعیضهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تبلیغ علیه امنیت ملی تلقی میشود. من شما را به سخنرانیهای مسئول حقوق بشر جمهوری اسلامی در 9 مین فرم حقوق اقلیت های قومی رجوع میدهم
 محیط زیست درمناطق غیرفارس نشین در وضعیت فاجعه بار قرار دارد است ریزگردها در خوزستان سلامت مردم را به خطر انداخته است . و هفته ها مردم بخاط این مسئله در خیابانها بودند. مردمی که با مشکل بیکاری و فقر روبرو هستند با وجود اینکه این منطقه 85 در صد ثروت ایران را تامین می کند. اکثریت مردمان سیستان و بلوچستان در زیر خط فقر هستند و بلای طبیعی نیز بر آن علاوه شده است و ترکمنها از راه ماهیگیری و کشاورزی زندگی میکردند و امروز به علت خشکاندن رودخانه ها و نبود آب آنها نیز زندگی شان به خطر افتاده است . 14 میلیون انسان بعلت خشک شدن دریاجه ارومیه در آذربایجان غربی و شرقی در آینده نزدیک مجبور به کوچ خواهند شد و بیک بحران انسانی تبدیل خواهد شد بالاخر کردها بخاطر نبود کار محبور میشوند به کار خطرناک کولبری روی بیاوردندوتا به امروز هیج اقدام درستی ازطرف جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.%
 از توجه شما به سخنانم تشکر می کنیم