حقوق بشر

jenev

روز دوشنبه 3 مارس 2014 (۱۲ اسفند ۱۳۹۲) بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد و تا 28 مارس 2014 (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس آقای احمد شهید گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارش خود را جهت برسی به اجلاس شورای حقوق بشر روز 17 مارس دادند و سپس کشور های دیگر در رد یا تائید گزارش ایشان سخنرانی کردند .

 گروه ائتنیک نیز روز 17 مارس اجلاس جانبی خودش را در ژنو برگزار کرد و از آذربایجان
ژاله تبریزی در رایطه با دستگیری های روز جهانی زبان مادری درشهرهای مختلف آذربایجان و تهران سخنرانی کرد این سخنرانی همزمان بود با نمایش اسامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران که روی پرده به زبان انگلیسی ظاهر می شد

روز 18 مارس دو جلسه با دکتراحمد شهید بود که هم پرسش و پاسخ بود و هم ایشان سخنرانی کردند. یکی از این جلسات بدعوت جمعیت غیردولتی سودویند بودوجلسه دیگربرای معرفی 6 برنده جایزه حقوق بشر"رها " بود که با حضورهیئب داوری برگزار شد .
ژاله تبریزی جایزه رضا شهابی را به آقای بهروزخبازتقدیم نمودکه رضا شهابی رانمایندگی می کرد مراسم تقدیم این جایزه به زبان مادری یعنی ترکی آذربایجانی انجام گرفت .

تندیس اهدائی راکه مجسمه فلزی پرواز کبوترآزادی از زندان می باشد استاد بهروز حشمت ساخته بود ، یاد آوری می کنم که مجسمه معروف «عاشیق» که درسال 1975 درتبریزساخته شده وقبلا درائل گؤلو تبریز گذاشته شده بود و اکنون در موزه تبریز گذاشته شده است کار استاد بهروزحشمت است .

دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز در پاییز سال 2014 صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارش های مجموعه سازمان های غیر دولتی خواهد بود.

جمعیت ارک کولتور هم در تهیه گزارش بسیار فعال بوده و گزارش خود را در رابطه با نقض حقوق بشر در آذربایجان در مورد :

حقوق زبانی
خشک شدن دریاجه ارومیه
بی احترامی در ورزشگاهها علیه آدربایجانی ها
زنان
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی بویژه اهل حقها ،
زلزله
لیست زندانیان سیاسی، در این سه سال گذشته داد

مجموعه این گزارشها به 25مین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل ارائه شد که در پاییز سال 2014 مورد بر رسی قرارخواهد گرفت.

جمعیت دفاع از حقوق بشر و خواسته های دموکراتیک آذربایجانی ها در فرانسه
ارک کولتور
Arc Culture