قطعنامه، اطلاعيه
ƏLİRZA ƏRDƏBİLLİ: GÖRDÜM ÖZ YARIMI BİGANƏ YADIMDAN ÇIXDI
Bu məqalə böyük ustadımız Dr. Cavad Heyətin dünyamızı tərk etməsi nədəni ilə təkrar nəşr olunur   Ustad Məhəmməd Əli Fərzanənin yubleyi idi. Cənab Dr. heyət də mərasimdə iştirak edirdi.

سایه اسلام‌گرایی اردوغان بر فضای داخلی و خارجی ترکیه
نظام ریاستی به معنای عثمانی گری نیست دیپلماسی ایرانی: ترکیه اردوغانیسم، مدلی بود که سرانجام با پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری محقق شد. مدلی که پیشتر و طی سال های آخر ریاست جمهوری عبدالله گل

احمد هاشمي: کاش کرکوک نفت نداشت
احمد هاشمی، کارمند سابق وزارت خارجه ایران "نفت" واژه ای است که بی تردید می تواند برای شهرهایی از قبیل دبی، دوحه، ریاض و کویت همزاد رفاه و شکوفایی باشد ولی همین واژه برای برای "کرکوک نشینان" یادآور

حسن اسدي متخصص تاريخ تركيه:  دستگیری‌های اخیر، قطعا یک کودتا است
از سايت خبرگزاري دانا:  فتح الله گولن بازنده اصلی این بحران خواهد بود / مساله اصلی انتقال پول به ایران است اردوغان به پشتوانه طبقات حامی خود که بسیار هم گسترده هستند، می‌تواند بحران را پشت سر